Willekeurige moppen

  • Dom blondje
    Er zitten twee domme blondjes in een ruimteschip, gaat er een dom blondje naar buiten en even later klopt ze weer aan.Vraagt het andere domme blondje: "wie is daar?".